TaskMan WebTest Inova

Přihlásit se jako:

(Vyberte prosím)

  • Info
  • Novinky
  • Odkazy

Prosím vyberte způsob přihlíšení z nabídky.

Studenti budou při prvním přihlášení automaticky registrováni do databáze.

Pro opětovné přihlášení je nutné vyplnit všechny údaje stejně jako při prvním přihlášení.

Máte-li potíže s přihlášením, kontaktuje správce.

Designed by RR@
UJP ZCU v Plzni